Algemene voorwaarden Wim's Muziekkelder


Adresgegevens

Wim's Muziekkelder
Korte Heezenstraat 5 A
7001 BN Doetinchem
Telefoon : 06 4384 6055
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen

Door bij Wim's Muziekkelder een bestelling te plaatsen, geeft u als consument te kennen dat u met de algemene - en de betalingsvoorwaarden van Wim's Muziekkelder  akkoord bent. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding die is aangeboden op de website van Wim's Muziekkelder. De producten van Wim's Muziekkelder worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.
Afwijkingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


Prijzen

Alle prijzen op de website van de Wim's Muziekkelder  zijn inclusief het huidig geldende BTW tarief en exclusief verzendkosten.
Voor de producten hanteert Wim's Muziekkelderl  de prijzen zoals vermeld op de website van Wim's Muziekkelder , onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.
Wim's Muziekkelder heeft het recht om de consument  te informeren over prijsfouten. Indien u als consument niet akkoord gaat met de prijswijziging heeft Wim's Muziekkelder alsmede u als consument het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren.
Nabestellingen kunnen niet automatisch tegen dezelfde prijs worden geleverd.
Berekeningen voor verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, etc.  gaan altijd over de bedragen inclusief BTW.


Verzendkosten

Wim's Muziekkelder hanteert de verzendkosten zoals apart vermeld op de website van Wim's Muziekkelder
 

Levering

De levering geschiedt per TNT post als brievenbuspost of als pakketpost (met verzendbewijs). Eventueel ophalen van bestellingen kan uitsluitend na telefonische afspraak.
Opgegeven levertijden van Wim's Muziekkelder zijn indicatief.
Levering binnen Nederland is over het algemeen 1 á 2 dagen na betaling van het verschuldigde bedrag. Bij overschrijding van de levertermijn zal Wim's Muziekkelder dit via E-mail aan de consument melden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nooit met meer dan 7 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.


Garantie


Wim's Muziekkelder garandeert dat het geleverde voldoet aan de beschrijving op de website en de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat het geleverde vrij is van welke gebreken ook.
Indien het geleverde niet voldoet aan deze garantie, dient de consument  Wim's Muziekkelder daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Wim's Muziekkelder zal in overleg met de consument tot een redelijke oplossing zien te komen.
De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.


Reclameren

Als het geleverde bij aflevering niet blijkt te voldoen aan hetgeen is overeengekomen
behoort dit  binnen drie dagen na levering aan Wim's Muziekkelder te worden gemeld. Wim's Muziekkelder zal na overleg met de consument bepalen wat in het werk moet worden gesteld om de levering alsnog tot tevredenheid van de consument af te wikkelen.


Betaling

Voor alle leveringen dient vooruit te worden betaald, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
De betaling aan Wim's Muziekkelder kan gedaan worden d.m.v. een Electronische overschrijving ( Internet bankieren ) of een overschrijvingsformulier. Ook kan er betaald worden met PayPal. Aangezien dit laatste proces on-line gebeurt, kan Wim's Muziekkelder direct uitleveren. Indien de consument gebruik maakt van vooruitbetaling, verzendt Wim's Muziekkelder de goederen zodra de betaling op onze rekening is bijgeschreven. Doorgaans duurt dit 1 á 2 werkdagen (Internetbankieren) of ca. 5 werkdagen (Overschrijvingsformulier).


Annuleren, retourneren


Indien uw bestelling nog niet is verzonden, kunt u binnen 7 dagen uw order kosteloos annuleren.
U bent als consument gerechtigd om het geleverde - mits ongebruikt  en ongeopend - binnen 8 dagen na levering te retourneren. Retourzendingen dienen in de originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd verzonden te worden. De consument dient vooraf de retourzending te melden via e-mail aan: orders@wimsmuziekkelder

Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. Wim's Muziekkelder behoudt zich het recht om niets of slechts een gedeelte van het bedrag terug te betalen wanneer het duidelijk is dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.


Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alles wat daarover in de wet en jurisprudentie wordt bepaald, alsmede alle andere van buiten komende oorzaken waarop Wim's Muziekkelder geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Wim's Muziekkelder niet in staat is de verplichtingen na te komen.


Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van Wim's Muziekkelder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Wim's Muziekkelder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Wim's Muziekkelder en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.